הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

23/07/17 01:39:10        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  787735   99.97   99.98     99.98 1017 מ"קמ
  1896464   99.96   99.97   +0.01%   99.96 1217 מ"קמ
  5765150   99.99   100   +0.01%   100 817 מ"קמ
  9246603   99.98   99.99     99.98 917 מ"קמ
  795293   99.97   99.98     99.97 1127 מ"קמ
  8766943   99.95   99.96     99.96 118 מ"קמ
  145337   99.94   99.95   +0.01%   99.95 218 מ"קמ
  145306   99.93   99.94   +0.01%   99.94 318 מ"קמ
  9174802   99.93   99.93     99.93 518 מ"קמ
  14997715   99.9   99.91   -0.01%   99.9 618 מ"קמ
  12807816   99.89   99.9     99.9 718 מ"קמ
  8046964   99.9   99.92   -0.01%   99.91 428 מ"קמ