הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/11/18 17:22:02        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  80013503   99.99   100     99.99 1218 מ"קמ
  47154708   99.74   99.76   +0.01%   99.76 1019 מ"קמ
  30080066   99.98   99.98     99.98 119 מ"קמ
  39592261   99.72   99.73     99.73 1119 מ"קמ
  6394046   99.96   99.97   -0.01%   99.96 219 מ"קמ
  6198904   99.95   99.97     99.96 319 מ"קמ
  315   99.93   99.93     99.95 419 מ"קמ
  210598   99.87   99.87     99.87 619 מ"קמ
  1810579   99.83   99.83   +0.01%   99.83 719 מ"קמ
  251838   99.79   99.82   +0.03%   99.82 819 מ"קמ
  40348650   99.77   99.78     99.78 919 מ"קמ
  226222   99.91   99.93     99.91 529 מ"קמ