הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/09/17 06:10:11        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  771665   99.99   100     99.99 1017 מ"קמ
  10117729   99.98   99.98     99.98 1217 מ"קמ
  127764   99.98   99.99   +0.01%   99.99 1127 מ"קמ
  1161569   99.97   99.97   -0.01%   99.97 118 מ"קמ
  3391568   99.96   99.97     99.96 218 מ"קמ
  25021571   99.94   99.96   -0.01%   99.95 318 מ"קמ
  1049681   99.93   99.95   +0.02%   99.95 518 מ"קמ
  521584   99.93   99.93   -0.01%   99.93 618 מ"קמ
  544832   99.92   99.93     99.93 718 מ"קמ
  4031033   99.91   99.92     99.91 918 מ"קמ
  2081586   99.94   99.94   -0.01%   99.94 428 מ"קמ
  2968464   99.92   99.93   -0.02%   99.92 828 מ"קמ