הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

26/03/17 03:31:56        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  223858   99.92   99.92     99.92 1017 מ"קמ
  72125116   99.9   99.9     99.9 1217 מ"קמ
  3483141   99.99   100   -0.01%   99.99 417 מ"קמ
  17866735   99.98   99.99     99.98 517 מ"קמ
  3108409   99.97   99.98   +0.01%   99.98 617 מ"קמ
  1253858   99.96   99.97   -0.02%   99.96 717 מ"קמ
  1119278   99.95   99.96     99.95 817 מ"קמ
  1527862   99.94   99.95   +0.01%   99.95 917 מ"קמ
  50539610   99.9   99.91     99.91 1127 מ"קמ
  1760000   99.89   99.91     99.91 118 מ"קמ
  18555   99.87   99.87     99.87 218 מ"קמ
  11770743   99.86   99.87   +0.01%   99.87 318 מ"קמ