הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/01/18 22:11:33        
תושימג
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    -0.15%   -0.16   103.43   103.43 השימג ןשוא
    -0.65%   -0.92   139.99   139.99 תועקשה טומיזא
    +0.93%   +1.04   112.91   112.93 השימג םיליא
    +0.01%   +0.01   111.35   111.35 השימג תומולא
    -0.30%   -0.33   108.89   108.89 השימג םחש רלושטלא
    +0.19%   +0.19   101.54   101.54 תועקשה אתיב אפלא
    -0.22%   -9.69   4484.17   4484.17 השימג טסילנא
    -0.04%   -0.29   679.38   679.38 תועקשה טסילנא
    +0.38%   +0.4   106.77   106.77 השימג ןוליספא
    -0.41%   -0.41   100.63   100.63 השימג קרב
    +0.32%   +0.31   98.2   98.2 השימג דלוג
    -1.21%   -1.32   107.49   107.49 השימג דנומאיד
    +0.73%   +2.19   300.59   300.59 (לבויה) השימג (D‏5) לארה
    -0.12%   -0.25   207.78   211.94 םדוא לארה
    -0.24%   -1.53   649.4   649.4 השימג תועקשה לארה
    +0.49%   +0.53   109.34   111.53 םשל לארה
    +0.10%   +0.33   327.93   334.49 ריפס לארה
    +0.12%   +0.12   101.14   101.14 השימג םדנט
    -0.23%   -0.47   202.41   202.41 השימג תודיפל ןילי
    -0.37%   -0.38   102.9   102.9 תועקשה תודיפל ןילי
    -0.16%   -0.18   113.94   113.94 השימג הריצי
    -0.42%   -1.01   237.15   237.15 השימג ןווכ
    -0.08%   -0.09   110.39   110.39 השימג לדגמ
    -0.02%   -0.02   126.93   128.83 השימג םילדומ
    -0.08%   -0.19   229.89   229.89 השימג רומ
    +0.06%   +0.11   198.52   199.52 LONG RUN בטימ
    +0.19%   +0.61   327.24   327.25 השימג בטימ
    -0.67%   -3.55   527.75   527.78 תועקשה ייקס בטימ
    -0.03%   -0.03   101.66   101.66 השימג סוקופ בטימ
    -0.36%   -0.38   104.92   104.92 השימג אמגיס
    -0.11%   -0.12   106.06   106.06 תועקשה הטרופ
    +0.18%   +0.18   102.75   102.75 Flex תוגספ
    +0.10%   +0.1   103.51   103.51 Long Run י תוגספ
    +0.54%   +0.58   108.71   110.88 השימג ריפס תוגספ
    +0.22%   +0.32   146.62   146.62 שימג תועקשה קית תוגספ
    +0.33%   +0.33   101.66   101.66 השימג םוטנאווק
    -0.11%   -1.59   1461.22   1461.22 השימג סנלסקא םסק
    +0.03%   +0.12   376.23   376.23 תועקשה סנלסקא םסק
    -1.56%   -0.74   46.56   46.56 שימג תועקשה קית סנלסקא םסק
    -0.07%   -0.07   107.39   107.39 השימג ןוה יקוש ידקש
    -0.07%   -0.07   104.06   104.06 השימג ןתלת