הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/01/18 11:47:28         ורויה לע םיזוחו תויצפוא - ורוי/לקש
          רצק םיזוח ורוי\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
eF JAN
          ךורא םיזוח ורוי\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
eF FEB
eF MAR
eF JUN
          רצק CALL ורוי\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
eC 1.0 JAN
eC 370.0 JAN
eC 380.0 JAN
eC 390.0 JAN
eC 395.0 JAN
eC 400.0 JAN
eC 405.0 JAN
eC 407.5 JAN
eC 410.0 JAN
eC 412.5 JAN
460 eC 415.0 JAN
eC 417.5 JAN
eC 420.0 JAN
118 eC 422.5 JAN
eC 425.0 JAN
eC 427.5 JAN
eC 430.0 JAN
eC 435.0 JAN
eC 440.0 JAN
eC 450.0 JAN
eC 460.0 JAN
          ךורא CALL ורוי\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
eC 1.0 FEB
eC 370.0 FEB
eC 380.0 FEB
eC 390.0 FEB
eC 395.0 FEB
eC 400.0 FEB
eC 405.0 FEB
eC 407.5 FEB
eC 410.0 FEB
eC 412.5 FEB
eC 415.0 FEB
eC 417.5 FEB
eC 420.0 FEB
eC 422.5 FEB
eC 425.0 FEB
eC 427.5 FEB
eC 430.0 FEB
eC 435.0 FEB
eC 440.0 FEB
eC 450.0 FEB
eC 460.0 FEB
eC 1.0 MAR
eC 370.0 MAR
eC 380.0 MAR
eC 390.0 MAR
eC 395.0 MAR
eC 400.0 MAR
eC 405.0 MAR
281 1150 1170 -10.70% 1152 eC 410.0 MAR
eC 415.0 MAR
eC 420.0 MAR
eC 425.0 MAR
eC 430.0 MAR
eC 435.0 MAR
eC 440.0 MAR
eC 450.0 MAR
eC 460.0 MAR
eC 1.0 JUN
eC 370.0 JUN
eC 380.0 JUN
eC 390.0 JUN
eC 400.0 JUN
eC 410.0 JUN
eC 420.0 JUN
eC 430.0 JUN
eC 440.0 JUN
eC 450.0 JUN
eC 460.0 JUN
          רצק PUT ורוי\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
eP 370.0 JAN
eP 380.0 JAN
eP 390.0 JAN
eP 395.0 JAN
eP 400.0 JAN
eP 405.0 JAN
eP 407.5 JAN
85 eP 410.0 JAN
eP 412.5 JAN
1 200 200 -20.00% 200 eP 415.0 JAN
eP 417.5 JAN
eP 420.0 JAN
eP 422.5 JAN
eP 425.0 JAN
eP 427.5 JAN
eP 430.0 JAN
eP 435.0 JAN
eP 440.0 JAN
eP 450.0 JAN
eP 460.0 JAN
          ךורא PUT ורוי\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
eP 370.0 FEB
eP 380.0 FEB
eP 390.0 FEB
eP 395.0 FEB
eP 400.0 FEB
eP 405.0 FEB
eP 407.5 FEB
eP 410.0 FEB
eP 412.5 FEB
eP 415.0 FEB
eP 417.5 FEB
eP 420.0 FEB
eP 422.5 FEB
eP 425.0 FEB
eP 427.5 FEB
eP 430.0 FEB
eP 435.0 FEB
eP 440.0 FEB
eP 450.0 FEB
eP 460.0 FEB
eP 370.0 MAR
eP 380.0 MAR
eP 390.0 MAR
eP 395.0 MAR
eP 400.0 MAR
eP 405.0 MAR
281 150 160 +76.67% 159 eP 410.0 MAR
eP 415.0 MAR
eP 420.0 MAR
eP 425.0 MAR
eP 430.0 MAR
eP 435.0 MAR
eP 440.0 MAR
eP 450.0 MAR
eP 460.0 MAR
eP 370.0 JUN
eP 380.0 JUN
eP 390.0 JUN
eP 400.0 JUN
eP 410.0 JUN
eP 420.0 JUN
eP 430.0 JUN
eP 440.0 JUN
eP 450.0 JUN
eP 460.0 JUN