הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/01/18 11:41:42         רלודה לע םיזוחו תויצפוא - רלוד/לקש
          םייעובש םיזוח רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$4-F W
          רצק םיזוח רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$F JAN
          ךורא םיזוח רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$F FEB
$F MAR
$F JUN
$F DEC
          תויעובש CALL רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$4-C 1.0 W
$4-C 310.0 W
$4-C 320.0 W
$4-C 325.0 W
$4-C 330.0 W
$4-C 335.0 W
370 $4-C 337.5 W
408 $4-C 340.0 W
23 86 88 -57.77% 87 $4-C 342.5 W
25 17 24 -73.75% 21 $4-C 345.0 W
8 28 34 32 $4-C 347.5 W
8 $4-C 350.0 W
$4-C 355.0 W
$4-C 360.0 W
$4-C 370.0 W
          רצק CALL רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
34140 $C 1.0 JAN
$C 310.0 JAN
2430 $C 320.0 JAN
$C 325.0 JAN
17 1180 1390 -10.72% 1266 $C 330.0 JAN
100 640 830 -24.86% 668 $C 335.0 JAN
61 410 660 -35.04% 419 $C 337.5 JAN
10349 220 450 -40.62% 250 $C 340.0 JAN
9173 92 250 -57.92% 101 $C 342.5 JAN
6342 38 120 -65.49% 39 $C 345.0 JAN
1635 17 54 -63.46% 19 $C 347.5 JAN
3679 10 30 -60.71% 11 $C 350.0 JAN
1827 4 14 -57.14% 6 $C 352.5 JAN
2 6 6 -40.00% 6 $C 355.0 JAN
4 $C 357.5 JAN
3 $C 360.0 JAN
3 $C 365.0 JAN
2 $C 370.0 JAN
81 $C 380.0 JAN
$C 390.0 JAN
          ךורא CALL רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$C 1.0 FEB
$C 310.0 FEB
3290 $C 320.0 FEB
1750 $C 325.0 FEB
16 1130 1300 -15.76% 1229 $C 330.0 FEB
107 720 730 -20.85% 725 $C 335.0 FEB
5 490 590 -29.96% 554 $C 337.5 FEB
999 320 430 -37.91% 321 $C 340.0 FEB
105 200 290 -40.24% 202 $C 342.5 FEB
791 120 220 -48.74% 122 $C 345.0 FEB
141 86 120 -38.10% 104 $C 347.5 FEB
486 46 70 -49.47% 48 $C 350.0 FEB
57 $C 352.5 FEB
42 $C 355.0 FEB
8 $C 360.0 FEB
15 $C 365.0 FEB
9 $C 370.0 FEB
15 $C 380.0 FEB
81 $C 390.0 FEB
$C 1.0 MAR
$C 310.0 MAR
2510 $C 320.0 MAR
$C 325.0 MAR
970 $C 330.0 MAR
$C 335.0 MAR
437 $C 340.0 MAR
10 200 220 -26.28% 216 $C 345.0 MAR
86 88 100 -38.93% 91 $C 350.0 MAR
74 $C 355.0 MAR
1 74 74 +85.00% 74 $C 360.0 MAR
$C 365.0 MAR
13 $C 370.0 MAR
11 $C 380.0 MAR
15 $C 390.0 MAR
$C 1.0 JUN
$C 310.0 JUN
1920 $C 320.0 JUN
2 1270 1270 -10.56% 1270 $C 330.0 JUN
2 520 520 -21.21% 520 $C 340.0 JUN
211 175 220 -27.68% 196 $C 350.0 JUN
123 $C 360.0 JUN
56 $C 370.0 JUN
19 $C 380.0 JUN
20 $C 390.0 JUN
$C 1.0 DEC
2586 $C 310.0 DEC
10 1950 2000 -0.50% 1990 $C 320.0 DEC
1323 $C 330.0 DEC
734 $C 340.0 DEC
360 $C 350.0 DEC
240 $C 360.0 DEC
2 125 125 +2.46% 125 $C 370.0 DEC
80 $C 380.0 DEC
          תויעובש PUT רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$4-P 310.0 W
$4-P 320.0 W
$4-P 325.0 W
$4-P 330.0 W
5 6 6 6 $4-P 335.0 W
59 4 6 -50.00% 5 $4-P 337.5 W
70 9 26 +100.00% 18 $4-P 340.0 W
3 58 135 +102.04% 99 $4-P 342.5 W
149 $4-P 345.0 W
$4-P 347.5 W
$4-P 350.0 W
$4-P 355.0 W
$4-P 360.0 W
$4-P 370.0 W
          רצק PUT רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$P 310.0 JAN
4 $P 320.0 JAN
$P 325.0 JAN
41 2 2 +100.00% 2 $P 330.0 JAN
187 2 8 +60.00% 8 $P 335.0 JAN
1496 11 32 +114.29% 30 $P 337.5 JAN
6661 30 98 +111.36% 93 $P 340.0 JAN
4677 80 220 +104.90% 209 $P 342.5 JAN
2912 195 410 +71.98% 399 $P 345.0 JAN
372 320 630 +47.86% 621 $P 347.5 JAN
3184 580 890 +34.69% 862 $P 350.0 JAN
786 850 1120 +15.97% 937 $P 352.5 JAN
18 1130 1340 +20.46% 1254 $P 355.0 JAN
183 1350 1360 -19.93% 1350 $P 357.5 JAN
2 1610 1820 -11.51% 1715 $P 360.0 JAN
2040 $P 365.0 JAN
1 2760 2760 +6.03% 2760 $P 370.0 JAN
3165 $P 380.0 JAN
4300 $P 390.0 JAN
          ךורא PUT רלוד\לקש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
$P 310.0 FEB
3 $P 320.0 FEB
14 $P 325.0 FEB
17 $P 330.0 FEB
4 56 66 -6.06% 62 $P 335.0 FEB
52 86 125 +63.16% 124 $P 337.5 FEB
301 130 230 +103.70% 220 $P 340.0 FEB
33 260 350 +33.63% 302 $P 342.5 FEB
811 430 530 +73.18% 523 $P 345.0 FEB
42 590 740 +31.06% 633 $P 347.5 FEB
149 820 960 +32.50% 958 $P 350.0 FEB
1 1070 1070 +18.89% 1070 $P 352.5 FEB
1620 $P 355.0 FEB
1580 $P 360.0 FEB
2300 $P 365.0 FEB
1720 $P 370.0 FEB
2720 $P 380.0 FEB
$P 390.0 FEB
$P 310.0 MAR
$P 320.0 MAR
$P 325.0 MAR
37 $P 330.0 MAR
100 $P 335.0 MAR
230 $P 340.0 MAR
2 450 450 -2.17% 450 $P 345.0 MAR
850 $P 350.0 MAR
1137 $P 355.0 MAR
1660 $P 360.0 MAR
2030 $P 365.0 MAR
2510 $P 370.0 MAR
3500 $P 380.0 MAR
4505 $P 390.0 MAR
$P 310.0 JUN
10 44 44 -2.22% 44 $P 320.0 JUN
149 $P 330.0 JUN
5 610 620 +33.48% 614 $P 340.0 JUN
175 1180 1180 +15.91% 1180 $P 350.0 JUN
1980 $P 360.0 JUN
2730 $P 370.0 JUN
3680 $P 380.0 JUN
4692 $P 390.0 JUN
2 86 86 +14.67% 86 $P 310.0 DEC
26 230 260 +23.08% 256 $P 320.0 DEC
4 510 510 +13.33% 510 $P 330.0 DEC
904 $P 340.0 DEC
1580 $P 350.0 DEC
2420 $P 360.0 DEC
3320 $P 370.0 DEC
1 4370 4370 -5.62% 4370 $P 380.0 DEC