הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/18 12:23:57         םיקנב םיזוחו תויצפוא - םיקנב
          רצק םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF MAR
          ךורא םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF APR
bF MAY
          רצק CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2165 196260 198540 +0.59% 196260 bC 1 MAR
bC 1520 MAR
bC 1540 MAR
bC 1560 MAR
bC 1580 MAR
bC 1600 MAR
bC 1620 MAR
bC 1640 MAR
bC 1660 MAR
bC 1680 MAR
bC 1700 MAR
bC 1710 MAR
bC 1720 MAR
bC 1730 MAR
bC 1740 MAR
bC 1750 MAR
bC 1760 MAR
bC 1770 MAR
bC 1780 MAR
bC 1790 MAR
bC 1800 MAR
bC 1810 MAR
bC 1820 MAR
bC 1830 MAR
bC 1840 MAR
bC 1850 MAR
bC 1860 MAR
bC 1870 MAR
bC 1880 MAR
bC 1890 MAR
bC 1900 MAR
bC 1910 MAR
bC 1920 MAR
bC 1930 MAR
bC 1940 MAR
bC 1950 MAR
bC 1960 MAR
bC 1970 MAR
bC 1980 MAR
bC 1990 MAR
bC 2000 MAR
bC 2010 MAR
bC 2020 MAR
bC 2030 MAR
bC 2040 MAR
bC 2050 MAR
bC 2060 MAR
bC 2070 MAR
bC 2080 MAR
bC 2090 MAR
bC 2100 MAR
bC 2110 MAR
bC 2120 MAR
bC 2130 MAR
bC 2140 MAR
bC 2150 MAR
bC 2160 MAR
bC 2170 MAR
bC 2180 MAR
bC 2190 MAR
bC 2200 MAR
bC 2210 MAR
bC 2220 MAR
bC 2230 MAR
bC 2240 MAR
bC 2260 MAR
bC 2280 MAR
bC 2300 MAR
bC 2320 MAR
bC 2340 MAR
bC 2360 MAR
bC 2380 MAR
bC 2400 MAR
bC 2420 MAR
          ךורא CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bC 1 APR
bC 1520 APR
bC 1540 APR
bC 1560 APR
bC 1580 APR
bC 1600 APR
bC 1620 APR
bC 1640 APR
bC 1660 APR
bC 1680 APR
bC 1700 APR
bC 1710 APR
bC 1720 APR
bC 1730 APR
bC 1740 APR
bC 1750 APR
bC 1760 APR
bC 1770 APR
bC 1780 APR
bC 1790 APR
bC 1800 APR
bC 1810 APR
bC 1820 APR
bC 1830 APR
bC 1840 APR
bC 1850 APR
bC 1860 APR
bC 1870 APR
bC 1880 APR
bC 1890 APR
bC 1900 APR
bC 1910 APR
bC 1920 APR
bC 1930 APR
bC 1940 APR
bC 1950 APR
bC 1960 APR
bC 1970 APR
bC 1980 APR
bC 1990 APR
bC 2000 APR
bC 2010 APR
bC 2020 APR
bC 2030 APR
bC 2040 APR
bC 2050 APR
bC 2060 APR
bC 2070 APR
bC 2080 APR
bC 2090 APR
bC 2100 APR
bC 2110 APR
bC 2120 APR
bC 2130 APR
bC 2140 APR
bC 2150 APR
bC 2160 APR
bC 2170 APR
bC 2180 APR
bC 2190 APR
bC 2200 APR
bC 2210 APR
bC 2220 APR
bC 2230 APR
bC 2240 APR
bC 2260 APR
bC 2280 APR
bC 2300 APR
bC 2320 APR
bC 2340 APR
bC 2360 APR
bC 2380 APR
bC 2400 APR
bC 2420 APR
2165 196390 198680 196390 bC 1 MAY
bC 1520 MAY
bC 1540 MAY
bC 1560 MAY
bC 1580 MAY
bC 1600 MAY
bC 1620 MAY
bC 1640 MAY
bC 1660 MAY
bC 1680 MAY
bC 1700 MAY
bC 1720 MAY
bC 1740 MAY
bC 1760 MAY
bC 1780 MAY
bC 1800 MAY
bC 1820 MAY
bC 1840 MAY
bC 1860 MAY
bC 1880 MAY
bC 1900 MAY
bC 1920 MAY
bC 1940 MAY
bC 1960 MAY
bC 1980 MAY
bC 2000 MAY
bC 2020 MAY
bC 2040 MAY
bC 2060 MAY
bC 2080 MAY
bC 2100 MAY
bC 2120 MAY
bC 2140 MAY
bC 2160 MAY
bC 2180 MAY
bC 2200 MAY
bC 2220 MAY
bC 2240 MAY
bC 2260 MAY
bC 2280 MAY
bC 2300 MAY
bC 2320 MAY
bC 2340 MAY
bC 2360 MAY
bC 2380 MAY
bC 2400 MAY
bC 2420 MAY
          רצק PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1520 MAR
bP 1540 MAR
bP 1560 MAR
bP 1580 MAR
bP 1600 MAR
bP 1620 MAR
bP 1640 MAR
bP 1660 MAR
bP 1680 MAR
bP 1700 MAR
bP 1710 MAR
bP 1720 MAR
bP 1730 MAR
bP 1740 MAR
bP 1750 MAR
bP 1760 MAR
bP 1770 MAR
bP 1780 MAR
bP 1790 MAR
bP 1800 MAR
bP 1810 MAR
bP 1820 MAR
bP 1830 MAR
bP 1840 MAR
bP 1850 MAR
bP 1860 MAR
bP 1870 MAR
bP 1880 MAR
bP 1890 MAR
bP 1900 MAR
bP 1910 MAR
bP 1920 MAR
bP 1930 MAR
bP 1940 MAR
bP 1950 MAR
bP 1960 MAR
bP 1970 MAR
bP 1980 MAR
bP 1990 MAR
bP 2000 MAR
bP 2010 MAR
bP 2020 MAR
bP 2030 MAR
bP 2040 MAR
bP 2050 MAR
bP 2060 MAR
bP 2070 MAR
bP 2080 MAR
bP 2090 MAR
bP 2100 MAR
bP 2110 MAR
bP 2120 MAR
bP 2130 MAR
bP 2140 MAR
bP 2150 MAR
bP 2160 MAR
bP 2170 MAR
bP 2180 MAR
bP 2190 MAR
bP 2200 MAR
bP 2210 MAR
bP 2220 MAR
bP 2230 MAR
bP 2240 MAR
bP 2260 MAR
bP 2280 MAR
bP 2300 MAR
bP 2320 MAR
bP 2340 MAR
bP 2360 MAR
bP 2380 MAR
bP 2400 MAR
bP 2420 MAR
          ךורא PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1520 APR
bP 1540 APR
bP 1560 APR
bP 1580 APR
bP 1600 APR
bP 1620 APR
bP 1640 APR
bP 1660 APR
bP 1680 APR
bP 1700 APR
bP 1710 APR
bP 1720 APR
bP 1730 APR
bP 1740 APR
bP 1750 APR
bP 1760 APR
bP 1770 APR
bP 1780 APR
bP 1790 APR
bP 1800 APR
bP 1810 APR
bP 1820 APR
bP 1830 APR
bP 1840 APR
bP 1850 APR
bP 1860 APR
bP 1870 APR
bP 1880 APR
bP 1890 APR
bP 1900 APR
bP 1910 APR
bP 1920 APR
bP 1930 APR
bP 1940 APR
bP 1950 APR
bP 1960 APR
bP 1970 APR
bP 1980 APR
bP 1990 APR
bP 2000 APR
bP 2010 APR
bP 2020 APR
bP 2030 APR
bP 2040 APR
bP 2050 APR
bP 2060 APR
bP 2070 APR
bP 2080 APR
bP 2090 APR
bP 2100 APR
bP 2110 APR
bP 2120 APR
bP 2130 APR
bP 2140 APR
bP 2150 APR
bP 2160 APR
bP 2170 APR
bP 2180 APR
bP 2190 APR
bP 2200 APR
bP 2210 APR
bP 2220 APR
bP 2230 APR
bP 2240 APR
bP 2260 APR
bP 2280 APR
bP 2300 APR
bP 2320 APR
bP 2340 APR
bP 2360 APR
bP 2380 APR
bP 2400 APR
bP 2420 APR
bP 1520 MAY
bP 1540 MAY
bP 1560 MAY
bP 1580 MAY
bP 1600 MAY
bP 1620 MAY
bP 1640 MAY
bP 1660 MAY
bP 1680 MAY
bP 1700 MAY
bP 1720 MAY
bP 1740 MAY
bP 1760 MAY
bP 1780 MAY
bP 1800 MAY
bP 1820 MAY
bP 1840 MAY
bP 1860 MAY
bP 1880 MAY
bP 1900 MAY
bP 1920 MAY
bP 1940 MAY
bP 1960 MAY
bP 1980 MAY
bP 2000 MAY
bP 2020 MAY
bP 2040 MAY
bP 2060 MAY
bP 2080 MAY
bP 2100 MAY
bP 2120 MAY
bP 2140 MAY
bP 2160 MAY
bP 2180 MAY
bP 2200 MAY
bP 2220 MAY
bP 2240 MAY
bP 2260 MAY
bP 2280 MAY
bP 2300 MAY
bP 2320 MAY
bP 2340 MAY
bP 2360 MAY
bP 2380 MAY
bP 2400 MAY
bP 2420 MAY