הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/18 00:21:32         םיקנב םיזוחו תויצפוא - םיקנב
          רצק םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF JUL
          ךורא םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF AUG
bF SEP
          רצק CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
210149 bC 1 JUL
bC 1580 JUL
bC 1600 JUL
bC 1620 JUL
bC 1640 JUL
bC 1660 JUL
bC 1680 JUL
bC 1700 JUL
bC 1720 JUL
bC 1740 JUL
bC 1760 JUL
bC 1780 JUL
bC 1800 JUL
bC 1810 JUL
bC 1820 JUL
bC 1830 JUL
bC 1840 JUL
bC 1850 JUL
bC 1860 JUL
bC 1870 JUL
bC 1880 JUL
bC 1890 JUL
bC 1900 JUL
bC 1910 JUL
bC 1920 JUL
bC 1930 JUL
bC 1940 JUL
bC 1950 JUL
bC 1960 JUL
bC 1970 JUL
bC 1980 JUL
bC 1990 JUL
bC 2000 JUL
bC 2010 JUL
bC 2020 JUL
bC 2030 JUL
bC 2040 JUL
bC 2050 JUL
bC 2060 JUL
bC 2070 JUL
bC 2080 JUL
bC 2090 JUL
1700 bC 2100 JUL
bC 2110 JUL
bC 2120 JUL
bC 2130 JUL
bC 2140 JUL
bC 2150 JUL
bC 2160 JUL
bC 2170 JUL
bC 2180 JUL
bC 2190 JUL
bC 2200 JUL
bC 2210 JUL
bC 2220 JUL
bC 2230 JUL
bC 2240 JUL
bC 2250 JUL
bC 2260 JUL
bC 2270 JUL
bC 2280 JUL
bC 2290 JUL
bC 2300 JUL
bC 2320 JUL
bC 2340 JUL
bC 2360 JUL
bC 2380 JUL
bC 2400 JUL
bC 2420 JUL
bC 2440 JUL
bC 2460 JUL
bC 2480 JUL
bC 2500 JUL
bC 2520 JUL
          ךורא CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
202929 bC 1 AUG
bC 1620 AUG
bC 1640 AUG
bC 1660 AUG
bC 1680 AUG
bC 1700 AUG
bC 1720 AUG
bC 1740 AUG
bC 1760 AUG
bC 1780 AUG
bC 1800 AUG
bC 1820 AUG
bC 1830 AUG
bC 1840 AUG
bC 1850 AUG
bC 1860 AUG
bC 1870 AUG
bC 1880 AUG
bC 1890 AUG
bC 1900 AUG
bC 1910 AUG
bC 1920 AUG
bC 1930 AUG
bC 1940 AUG
bC 1950 AUG
bC 1960 AUG
bC 1970 AUG
bC 1980 AUG
bC 1990 AUG
bC 2000 AUG
bC 2010 AUG
bC 2020 AUG
bC 2030 AUG
bC 2040 AUG
bC 2050 AUG
bC 2060 AUG
bC 2070 AUG
bC 2080 AUG
bC 2090 AUG
bC 2100 AUG
bC 2110 AUG
bC 2120 AUG
bC 2130 AUG
bC 2140 AUG
bC 2150 AUG
bC 2160 AUG
bC 2170 AUG
bC 2180 AUG
bC 2190 AUG
bC 2200 AUG
bC 2210 AUG
bC 2220 AUG
bC 2230 AUG
bC 2240 AUG
bC 2250 AUG
bC 2260 AUG
bC 2270 AUG
bC 2280 AUG
bC 2290 AUG
bC 2300 AUG
bC 2320 AUG
bC 2340 AUG
bC 2360 AUG
bC 2380 AUG
bC 2400 AUG
bC 2420 AUG
bC 2440 AUG
bC 2460 AUG
bC 2480 AUG
bC 2500 AUG
bC 1 SEP
bC 1620 SEP
bC 1640 SEP
bC 1660 SEP
bC 1680 SEP
bC 1700 SEP
bC 1720 SEP
bC 1740 SEP
bC 1760 SEP
bC 1780 SEP
bC 1800 SEP
bC 1820 SEP
bC 1840 SEP
bC 1860 SEP
bC 1880 SEP
bC 1900 SEP
bC 1920 SEP
bC 1940 SEP
bC 1960 SEP
bC 1980 SEP
bC 2000 SEP
bC 2020 SEP
bC 2040 SEP
bC 2060 SEP
bC 2080 SEP
bC 2100 SEP
bC 2120 SEP
bC 2140 SEP
bC 2160 SEP
bC 2180 SEP
bC 2200 SEP
bC 2220 SEP
bC 2240 SEP
bC 2260 SEP
bC 2280 SEP
bC 2300 SEP
bC 2320 SEP
bC 2340 SEP
bC 2360 SEP
bC 2380 SEP
bC 2400 SEP
bC 2420 SEP
bC 2440 SEP
bC 2460 SEP
bC 2480 SEP
bC 2500 SEP
          רצק PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1580 JUL
bP 1600 JUL
bP 1620 JUL
bP 1640 JUL
bP 1660 JUL
bP 1680 JUL
bP 1700 JUL
bP 1720 JUL
bP 1740 JUL
bP 1760 JUL
bP 1780 JUL
bP 1800 JUL
bP 1810 JUL
bP 1820 JUL
bP 1830 JUL
bP 1840 JUL
bP 1850 JUL
bP 1860 JUL
bP 1870 JUL
bP 1880 JUL
bP 1890 JUL
bP 1900 JUL
bP 1910 JUL
bP 1920 JUL
bP 1930 JUL
bP 1940 JUL
bP 1950 JUL
bP 1960 JUL
bP 1970 JUL
bP 1980 JUL
bP 1990 JUL
bP 2000 JUL
bP 2010 JUL
bP 2020 JUL
bP 2030 JUL
bP 2040 JUL
bP 2050 JUL
bP 2060 JUL
bP 2070 JUL
bP 2080 JUL
bP 2090 JUL
3160 bP 2100 JUL
bP 2110 JUL
bP 2120 JUL
bP 2130 JUL
bP 2140 JUL
bP 2150 JUL
bP 2160 JUL
bP 2170 JUL
bP 2180 JUL
bP 2190 JUL
bP 2200 JUL
bP 2210 JUL
bP 2220 JUL
bP 2230 JUL
bP 2240 JUL
bP 2250 JUL
bP 2260 JUL
bP 2270 JUL
bP 2280 JUL
bP 2290 JUL
bP 2300 JUL
bP 2320 JUL
bP 2340 JUL
bP 2360 JUL
bP 2380 JUL
bP 2400 JUL
bP 2420 JUL
bP 2440 JUL
bP 2460 JUL
bP 2480 JUL
bP 2500 JUL
bP 2520 JUL
          ךורא PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1620 AUG
bP 1640 AUG
bP 1660 AUG
bP 1680 AUG
bP 1700 AUG
bP 1720 AUG
bP 1740 AUG
bP 1760 AUG
bP 1780 AUG
bP 1800 AUG
bP 1820 AUG
bP 1830 AUG
bP 1840 AUG
bP 1850 AUG
bP 1860 AUG
bP 1870 AUG
bP 1880 AUG
bP 1890 AUG
bP 1900 AUG
bP 1910 AUG
bP 1920 AUG
bP 1930 AUG
bP 1940 AUG
bP 1950 AUG
bP 1960 AUG
bP 1970 AUG
bP 1980 AUG
bP 1990 AUG
bP 2000 AUG
bP 2010 AUG
bP 2020 AUG
bP 2030 AUG
bP 2040 AUG
bP 2050 AUG
bP 2060 AUG
bP 2070 AUG
bP 2080 AUG
bP 2090 AUG
bP 2100 AUG
bP 2110 AUG
bP 2120 AUG
bP 2130 AUG
bP 2140 AUG
bP 2150 AUG
bP 2160 AUG
bP 2170 AUG
bP 2180 AUG
bP 2190 AUG
bP 2200 AUG
bP 2210 AUG
bP 2220 AUG
bP 2230 AUG
bP 2240 AUG
bP 2250 AUG
bP 2260 AUG
bP 2270 AUG
bP 2280 AUG
bP 2290 AUG
bP 2300 AUG
bP 2320 AUG
bP 2340 AUG
bP 2360 AUG
bP 2380 AUG
bP 2400 AUG
bP 2420 AUG
bP 2440 AUG
bP 2460 AUG
bP 2480 AUG
bP 2500 AUG
bP 1620 SEP
bP 1640 SEP
bP 1660 SEP
bP 1680 SEP
bP 1700 SEP
bP 1720 SEP
bP 1740 SEP
bP 1760 SEP
bP 1780 SEP
bP 1800 SEP
bP 1820 SEP
bP 1840 SEP
bP 1860 SEP
bP 1880 SEP
bP 1900 SEP
bP 1920 SEP
bP 1940 SEP
bP 1960 SEP
bP 1980 SEP
bP 2000 SEP
bP 2020 SEP
bP 2040 SEP
bP 2060 SEP
bP 2080 SEP
bP 2100 SEP
bP 2120 SEP
bP 2140 SEP
bP 2160 SEP
bP 2180 SEP
bP 2200 SEP
bP 2220 SEP
bP 2240 SEP
bP 2260 SEP
bP 2280 SEP
bP 2300 SEP
bP 2320 SEP
bP 2340 SEP
bP 2360 SEP
bP 2380 SEP
bP 2400 SEP
bP 2420 SEP
bP 2440 SEP
bP 2460 SEP
bP 2480 SEP
bP 2500 SEP