הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/10/18 12:52:51         םיקנב םיזוחו תויצפוא - םיקנב
          רצק םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF OCT
          ךורא םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF NOV
bF DEC
          רצק CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
220240 bC 1 OCT
bC 1680 OCT
bC 1700 OCT
bC 1720 OCT
bC 1740 OCT
bC 1760 OCT
bC 1780 OCT
bC 1800 OCT
bC 1820 OCT
bC 1840 OCT
bC 1860 OCT
bC 1880 OCT
bC 1900 OCT
bC 1910 OCT
bC 1920 OCT
bC 1930 OCT
bC 1940 OCT
bC 1950 OCT
bC 1960 OCT
bC 1970 OCT
bC 1980 OCT
bC 1990 OCT
bC 2000 OCT
bC 2010 OCT
bC 2020 OCT
bC 2030 OCT
bC 2040 OCT
bC 2050 OCT
bC 2060 OCT
bC 2070 OCT
bC 2080 OCT
bC 2090 OCT
bC 2100 OCT
bC 2110 OCT
bC 2120 OCT
bC 2130 OCT
bC 2140 OCT
bC 2150 OCT
bC 2160 OCT
bC 2170 OCT
bC 2180 OCT
bC 2190 OCT
bC 2200 OCT
bC 2210 OCT
bC 2220 OCT
bC 2230 OCT
bC 2240 OCT
bC 2250 OCT
bC 2260 OCT
bC 2270 OCT
bC 2280 OCT
bC 2290 OCT
bC 2300 OCT
bC 2310 OCT
bC 2320 OCT
bC 2330 OCT
bC 2340 OCT
bC 2350 OCT
bC 2360 OCT
bC 2370 OCT
bC 2380 OCT
bC 2390 OCT
bC 2400 OCT
bC 2410 OCT
bC 2420 OCT
bC 2430 OCT
bC 2440 OCT
bC 2450 OCT
bC 2460 OCT
bC 2470 OCT
bC 2480 OCT
bC 2500 OCT
bC 2520 OCT
bC 2540 OCT
bC 2560 OCT
bC 2580 OCT
bC 2600 OCT
bC 2620 OCT
bC 2640 OCT
bC 2660 OCT
bC 2680 OCT
bC 2700 OCT
          ךורא CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
217854 bC 1 NOV
bC 1700 NOV
bC 1720 NOV
bC 1740 NOV
bC 1760 NOV
bC 1780 NOV
bC 1800 NOV
bC 1820 NOV
bC 1840 NOV
bC 1860 NOV
bC 1880 NOV
bC 1900 NOV
bC 1910 NOV
bC 1920 NOV
bC 1930 NOV
bC 1940 NOV
bC 1950 NOV
bC 1960 NOV
bC 1970 NOV
bC 1980 NOV
bC 1990 NOV
bC 2000 NOV
bC 2010 NOV
bC 2020 NOV
bC 2030 NOV
bC 2040 NOV
bC 2050 NOV
bC 2060 NOV
bC 2070 NOV
bC 2080 NOV
bC 2090 NOV
bC 2100 NOV
bC 2110 NOV
bC 2120 NOV
bC 2130 NOV
bC 2140 NOV
bC 2150 NOV
bC 2160 NOV
bC 2170 NOV
bC 2180 NOV
bC 2190 NOV
bC 2200 NOV
bC 2210 NOV
bC 2220 NOV
bC 2230 NOV
bC 2240 NOV
bC 2250 NOV
bC 2260 NOV
bC 2270 NOV
bC 2280 NOV
bC 2290 NOV
bC 2300 NOV
bC 2310 NOV
bC 2320 NOV
bC 2330 NOV
bC 2340 NOV
bC 2350 NOV
bC 2360 NOV
bC 2370 NOV
bC 2380 NOV
bC 2390 NOV
bC 2400 NOV
bC 2410 NOV
bC 2420 NOV
bC 2440 NOV
bC 2460 NOV
bC 2480 NOV
bC 2500 NOV
bC 2520 NOV
bC 2540 NOV
bC 2560 NOV
bC 2580 NOV
bC 2600 NOV
bC 2620 NOV
bC 2640 NOV
bC 2660 NOV
bC 2680 NOV
bC 2700 NOV
bC 1 DEC
bC 1700 DEC
bC 1720 DEC
bC 1740 DEC
bC 1760 DEC
bC 1780 DEC
bC 1800 DEC
bC 1820 DEC
bC 1840 DEC
bC 1860 DEC
bC 1880 DEC
bC 1900 DEC
bC 1920 DEC
bC 1940 DEC
bC 1960 DEC
bC 1980 DEC
bC 2000 DEC
bC 2020 DEC
bC 2040 DEC
bC 2060 DEC
bC 2080 DEC
bC 2100 DEC
bC 2120 DEC
bC 2140 DEC
bC 2160 DEC
bC 2180 DEC
5200 bC 2200 DEC
bC 2220 DEC
bC 2240 DEC
bC 2260 DEC
bC 2280 DEC
bC 2300 DEC
bC 2320 DEC
bC 2340 DEC
bC 2360 DEC
bC 2380 DEC
bC 2400 DEC
bC 2420 DEC
bC 2440 DEC
bC 2460 DEC
bC 2480 DEC
bC 2500 DEC
bC 2520 DEC
bC 2540 DEC
bC 2560 DEC
bC 2580 DEC
bC 2600 DEC
bC 2620 DEC
bC 2640 DEC
          רצק PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1680 OCT
bP 1700 OCT
bP 1720 OCT
bP 1740 OCT
bP 1760 OCT
bP 1780 OCT
bP 1800 OCT
bP 1820 OCT
bP 1840 OCT
bP 1860 OCT
bP 1880 OCT
bP 1900 OCT
bP 1910 OCT
bP 1920 OCT
bP 1930 OCT
bP 1940 OCT
bP 1950 OCT
bP 1960 OCT
bP 1970 OCT
bP 1980 OCT
bP 1990 OCT
bP 2000 OCT
bP 2010 OCT
bP 2020 OCT
bP 2030 OCT
bP 2040 OCT
bP 2050 OCT
bP 2060 OCT
bP 2070 OCT
bP 2080 OCT
bP 2090 OCT
bP 2100 OCT
bP 2110 OCT
bP 2120 OCT
bP 2130 OCT
bP 2140 OCT
bP 2150 OCT
bP 2160 OCT
bP 2170 OCT
bP 2180 OCT
bP 2190 OCT
bP 2200 OCT
bP 2210 OCT
bP 2220 OCT
bP 2230 OCT
bP 2240 OCT
bP 2250 OCT
bP 2260 OCT
bP 2270 OCT
bP 2280 OCT
bP 2290 OCT
bP 2300 OCT
bP 2310 OCT
bP 2320 OCT
bP 2330 OCT
bP 2340 OCT
bP 2350 OCT
bP 2360 OCT
bP 2370 OCT
bP 2380 OCT
bP 2390 OCT
bP 2400 OCT
bP 2410 OCT
bP 2420 OCT
bP 2430 OCT
bP 2440 OCT
bP 2450 OCT
bP 2460 OCT
bP 2470 OCT
bP 2480 OCT
bP 2500 OCT
bP 2520 OCT
bP 2540 OCT
bP 2560 OCT
bP 2580 OCT
bP 2600 OCT
bP 2620 OCT
bP 2640 OCT
bP 2660 OCT
bP 2680 OCT
bP 2700 OCT
          ךורא PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1700 NOV
bP 1720 NOV
bP 1740 NOV
bP 1760 NOV
bP 1780 NOV
bP 1800 NOV
bP 1820 NOV
bP 1840 NOV
bP 1860 NOV
bP 1880 NOV
bP 1900 NOV
bP 1910 NOV
bP 1920 NOV
bP 1930 NOV
bP 1940 NOV
bP 1950 NOV
bP 1960 NOV
bP 1970 NOV
bP 1980 NOV
bP 1990 NOV
bP 2000 NOV
bP 2010 NOV
bP 2020 NOV
bP 2030 NOV
bP 2040 NOV
bP 2050 NOV
bP 2060 NOV
bP 2070 NOV
bP 2080 NOV
bP 2090 NOV
bP 2100 NOV
bP 2110 NOV
bP 2120 NOV
bP 2130 NOV
bP 2140 NOV
bP 2150 NOV
bP 2160 NOV
bP 2170 NOV
bP 2180 NOV
bP 2190 NOV
bP 2200 NOV
bP 2210 NOV
bP 2220 NOV
bP 2230 NOV
bP 2240 NOV
bP 2250 NOV
bP 2260 NOV
bP 2270 NOV
bP 2280 NOV
bP 2290 NOV
bP 2300 NOV
bP 2310 NOV
bP 2320 NOV
bP 2330 NOV
bP 2340 NOV
bP 2350 NOV
bP 2360 NOV
bP 2370 NOV
bP 2380 NOV
bP 2390 NOV
bP 2400 NOV
bP 2410 NOV
bP 2420 NOV
bP 2440 NOV
bP 2460 NOV
bP 2480 NOV
bP 2500 NOV
bP 2520 NOV
bP 2540 NOV
bP 2560 NOV
bP 2580 NOV
bP 2600 NOV
bP 2620 NOV
bP 2640 NOV
bP 2660 NOV
bP 2680 NOV
bP 2700 NOV
bP 1700 DEC
bP 1720 DEC
bP 1740 DEC
bP 1760 DEC
bP 1780 DEC
bP 1800 DEC
bP 1820 DEC
bP 1840 DEC
bP 1860 DEC
bP 1880 DEC
bP 1900 DEC
bP 1920 DEC
bP 1940 DEC
bP 1960 DEC
bP 1980 DEC
bP 2000 DEC
bP 2020 DEC
bP 2040 DEC
bP 2060 DEC
bP 2080 DEC
bP 2100 DEC
bP 2120 DEC
bP 2140 DEC
bP 2160 DEC
bP 2180 DEC
5200 bP 2200 DEC
bP 2220 DEC
bP 2240 DEC
bP 2260 DEC
bP 2280 DEC
bP 2300 DEC
bP 2320 DEC
bP 2340 DEC
bP 2360 DEC
bP 2380 DEC
bP 2400 DEC
bP 2420 DEC
bP 2440 DEC
bP 2460 DEC
bP 2480 DEC
bP 2500 DEC
bP 2520 DEC
bP 2540 DEC
bP 2560 DEC
bP 2580 DEC
bP 2600 DEC
bP 2620 DEC
bP 2640 DEC