הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 15:48:44         םיקנב םיזוחו תויצפוא - םיקנב
          רצק םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF JAN
          ךורא םיזוח םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bF FEB
bF MAR
          רצק CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bC 1 JAN
bC 1620 JAN
bC 1640 JAN
bC 1660 JAN
bC 1680 JAN
bC 1700 JAN
bC 1720 JAN
bC 1740 JAN
bC 1760 JAN
bC 1780 JAN
bC 1800 JAN
bC 1820 JAN
bC 1830 JAN
bC 1840 JAN
bC 1850 JAN
bC 1860 JAN
bC 1870 JAN
bC 1880 JAN
bC 1890 JAN
bC 1900 JAN
bC 1910 JAN
bC 1920 JAN
bC 1930 JAN
bC 1940 JAN
bC 1950 JAN
bC 1960 JAN
bC 1970 JAN
bC 1980 JAN
bC 1990 JAN
bC 2000 JAN
bC 2010 JAN
bC 2020 JAN
bC 2030 JAN
bC 2040 JAN
bC 2050 JAN
bC 2060 JAN
bC 2070 JAN
bC 2080 JAN
bC 2090 JAN
bC 2100 JAN
bC 2110 JAN
bC 2120 JAN
bC 2130 JAN
bC 2140 JAN
bC 2150 JAN
bC 2160 JAN
bC 2170 JAN
bC 2180 JAN
bC 2190 JAN
bC 2200 JAN
bC 2210 JAN
bC 2220 JAN
bC 2230 JAN
bC 2240 JAN
bC 2250 JAN
bC 2260 JAN
bC 2270 JAN
bC 2280 JAN
bC 2290 JAN
bC 2300 JAN
bC 2310 JAN
bC 2320 JAN
bC 2330 JAN
bC 2340 JAN
bC 2350 JAN
bC 2360 JAN
bC 2370 JAN
bC 2380 JAN
bC 2390 JAN
bC 2400 JAN
bC 2410 JAN
bC 2420 JAN
bC 2430 JAN
bC 2440 JAN
bC 2450 JAN
bC 2460 JAN
bC 2470 JAN
bC 2480 JAN
bC 2500 JAN
bC 2520 JAN
bC 2540 JAN
bC 2560 JAN
bC 2580 JAN
bC 2600 JAN
bC 2620 JAN
bC 2640 JAN
bC 2660 JAN
bC 2680 JAN
bC 2700 JAN
          ךורא CALL םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bC 1 FEB
bC 1620 FEB
bC 1640 FEB
bC 1660 FEB
bC 1680 FEB
bC 1700 FEB
bC 1720 FEB
bC 1740 FEB
bC 1760 FEB
bC 1780 FEB
bC 1800 FEB
bC 1820 FEB
bC 1840 FEB
bC 1850 FEB
bC 1860 FEB
bC 1870 FEB
bC 1880 FEB
bC 1890 FEB
bC 1900 FEB
bC 1910 FEB
bC 1920 FEB
bC 1930 FEB
bC 1940 FEB
bC 1950 FEB
bC 1960 FEB
bC 1970 FEB
bC 1980 FEB
bC 1990 FEB
bC 2000 FEB
bC 2010 FEB
bC 2020 FEB
bC 2030 FEB
bC 2040 FEB
bC 2050 FEB
bC 2060 FEB
bC 2070 FEB
bC 2080 FEB
bC 2090 FEB
bC 2100 FEB
bC 2110 FEB
bC 2120 FEB
bC 2130 FEB
bC 2140 FEB
bC 2150 FEB
bC 2160 FEB
bC 2170 FEB
bC 2180 FEB
bC 2190 FEB
bC 2200 FEB
bC 2210 FEB
bC 2220 FEB
bC 2230 FEB
bC 2240 FEB
bC 2250 FEB
bC 2260 FEB
bC 2270 FEB
bC 2280 FEB
bC 2290 FEB
bC 2300 FEB
bC 2310 FEB
bC 2320 FEB
bC 2330 FEB
bC 2340 FEB
bC 2360 FEB
bC 2380 FEB
bC 2400 FEB
bC 2420 FEB
bC 2440 FEB
bC 2460 FEB
bC 2480 FEB
bC 2500 FEB
bC 2520 FEB
bC 2540 FEB
bC 2560 FEB
bC 2580 FEB
bC 2600 FEB
bC 2620 FEB
bC 2640 FEB
bC 2660 FEB
bC 2680 FEB
bC 2700 FEB
145 212660 212660 +0.70% 212660 bC 1 MAR
bC 1640 MAR
bC 1660 MAR
bC 1680 MAR
bC 1700 MAR
bC 1720 MAR
bC 1740 MAR
bC 1760 MAR
bC 1780 MAR
bC 1800 MAR
bC 1820 MAR
bC 1840 MAR
bC 1860 MAR
bC 1880 MAR
bC 1900 MAR
bC 1920 MAR
bC 1940 MAR
bC 1960 MAR
bC 1980 MAR
bC 2000 MAR
bC 2020 MAR
bC 2040 MAR
bC 2060 MAR
bC 2080 MAR
bC 2100 MAR
bC 2120 MAR
bC 2140 MAR
bC 2160 MAR
bC 2180 MAR
bC 2200 MAR
bC 2220 MAR
bC 2240 MAR
bC 2260 MAR
bC 2280 MAR
bC 2300 MAR
bC 2320 MAR
bC 2340 MAR
bC 2360 MAR
bC 2380 MAR
bC 2400 MAR
bC 2420 MAR
bC 2440 MAR
bC 2460 MAR
bC 2480 MAR
bC 2500 MAR
bC 2520 MAR
bC 2540 MAR
          רצק PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1620 JAN
bP 1640 JAN
bP 1660 JAN
bP 1680 JAN
bP 1700 JAN
bP 1720 JAN
bP 1740 JAN
bP 1760 JAN
bP 1780 JAN
bP 1800 JAN
bP 1820 JAN
bP 1830 JAN
bP 1840 JAN
bP 1850 JAN
bP 1860 JAN
bP 1870 JAN
bP 1880 JAN
bP 1890 JAN
bP 1900 JAN
bP 1910 JAN
bP 1920 JAN
bP 1930 JAN
bP 1940 JAN
bP 1950 JAN
bP 1960 JAN
bP 1970 JAN
bP 1980 JAN
bP 1990 JAN
bP 2000 JAN
bP 2010 JAN
bP 2020 JAN
bP 2030 JAN
bP 2040 JAN
bP 2050 JAN
bP 2060 JAN
bP 2070 JAN
bP 2080 JAN
bP 2090 JAN
bP 2100 JAN
bP 2110 JAN
bP 2120 JAN
bP 2130 JAN
bP 2140 JAN
bP 2150 JAN
bP 2160 JAN
bP 2170 JAN
bP 2180 JAN
bP 2190 JAN
bP 2200 JAN
bP 2210 JAN
bP 2220 JAN
bP 2230 JAN
bP 2240 JAN
bP 2250 JAN
bP 2260 JAN
bP 2270 JAN
bP 2280 JAN
bP 2290 JAN
bP 2300 JAN
bP 2310 JAN
bP 2320 JAN
bP 2330 JAN
bP 2340 JAN
bP 2350 JAN
bP 2360 JAN
bP 2370 JAN
bP 2380 JAN
bP 2390 JAN
bP 2400 JAN
bP 2410 JAN
bP 2420 JAN
bP 2430 JAN
bP 2440 JAN
bP 2450 JAN
bP 2460 JAN
bP 2470 JAN
bP 2480 JAN
bP 2500 JAN
bP 2520 JAN
bP 2540 JAN
bP 2560 JAN
bP 2580 JAN
bP 2600 JAN
bP 2620 JAN
bP 2640 JAN
bP 2660 JAN
bP 2680 JAN
bP 2700 JAN
          ךורא PUT םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
bP 1620 FEB
bP 1640 FEB
bP 1660 FEB
bP 1680 FEB
bP 1700 FEB
bP 1720 FEB
bP 1740 FEB
bP 1760 FEB
bP 1780 FEB
bP 1800 FEB
bP 1820 FEB
bP 1840 FEB
bP 1850 FEB
bP 1860 FEB
bP 1870 FEB
bP 1880 FEB
bP 1890 FEB
bP 1900 FEB
bP 1910 FEB
bP 1920 FEB
bP 1930 FEB
bP 1940 FEB
bP 1950 FEB
bP 1960 FEB
bP 1970 FEB
bP 1980 FEB
bP 1990 FEB
bP 2000 FEB
bP 2010 FEB
bP 2020 FEB
bP 2030 FEB
bP 2040 FEB
bP 2050 FEB
bP 2060 FEB
bP 2070 FEB
bP 2080 FEB
bP 2090 FEB
bP 2100 FEB
bP 2110 FEB
bP 2120 FEB
bP 2130 FEB
bP 2140 FEB
bP 2150 FEB
bP 2160 FEB
bP 2170 FEB
bP 2180 FEB
bP 2190 FEB
bP 2200 FEB
bP 2210 FEB
bP 2220 FEB
bP 2230 FEB
bP 2240 FEB
bP 2250 FEB
bP 2260 FEB
bP 2270 FEB
bP 2280 FEB
bP 2290 FEB
bP 2300 FEB
bP 2310 FEB
bP 2320 FEB
bP 2330 FEB
bP 2340 FEB
bP 2360 FEB
bP 2380 FEB
bP 2400 FEB
bP 2420 FEB
bP 2440 FEB
bP 2460 FEB
bP 2480 FEB
bP 2500 FEB
bP 2520 FEB
bP 2540 FEB
bP 2560 FEB
bP 2580 FEB
bP 2600 FEB
bP 2620 FEB
bP 2640 FEB
bP 2660 FEB
bP 2680 FEB
bP 2700 FEB
bP 1640 MAR
bP 1660 MAR
bP 1680 MAR
bP 1700 MAR
bP 1720 MAR
bP 1740 MAR
bP 1760 MAR
bP 1780 MAR
bP 1800 MAR
bP 1820 MAR
bP 1840 MAR
bP 1860 MAR
bP 1880 MAR
bP 1900 MAR
bP 1920 MAR
bP 1940 MAR
bP 1960 MAR
bP 1980 MAR
bP 2000 MAR
bP 2020 MAR
bP 2040 MAR
bP 2060 MAR
bP 2080 MAR
bP 2100 MAR
bP 2120 MAR
bP 2140 MAR
bP 2160 MAR
bP 2180 MAR
bP 2200 MAR
bP 2220 MAR
bP 2240 MAR
bP 2260 MAR
bP 2280 MAR
bP 2300 MAR
bP 2320 MAR
bP 2340 MAR
bP 2360 MAR
bP 2380 MAR
bP 2400 MAR
bP 2420 MAR
bP 2440 MAR
bP 2460 MAR
bP 2480 MAR
bP 2500 MAR
bP 2520 MAR
bP 2540 MAR